Naše služby

Opravy komunikací

Oprava komunikací do upravených výtluků spočívá ve vyfrézování poškozené části, realizaci spojovacího postřiku asfaltovou emulzí a položení nového povrchu finišerem s následným uválcováním.

Oprava do neupravených výtluků začíná vyčištěním poškozeného místa, pokračuje spojovacím postřikem a následuje doplnění horkou asfaltovou směsí s následným uválcováním.

Oprava tryskovou metodou (TURBO) je způsob běžné údržby vozovek spočívající v nanesení vrstvy pojiva a kameniva na očištěný poškozený povrch vozovky pomocí speciálního zařízení na výspravu vozovek pod tlakem. Jak postupujeme? Nejprve očistíme poškozený povrch vozovky, následuje postřik očištěného povrchu vozovky asfaltovou emulzí, tlakové nanesení vrstvy kameniva a asfaltové emulze na předem postříknutý povrch vozovky, případné dodatečné tlakové nanesení suchého kameniva na opravované místo. Tuto metodu doporučujeme provádět pouze při teplotách vzduchu v rozmezí 10°C-30°C.